Missförstådda Anarkister

Jag har märkt att när man diskuterar Anarkismen med människor, så verkar många ha en snedvriden syn på vad man som Anarkist tror på och vill uppnå.

   Anarkister vill skapa ett samhälle där man inte måste följa så många lagar. En Anarkist tror på att en majoritet förstår vad som är rätt och fel och att vi tillsammans hjälper den som är utsatt för våld och orättvisor. Att folket ska ha all makt och frihet.

   Vi menar att det är onödigt med partier och myndigheter, att vi människor kan samarbeta tillsammans i föreningar samt nätverk. Vi vill inte ha parlament eller riksdag eftersom det innebär att politikerna talar för den enskilde personen som då inte är med och påverkar själv.

    En vanlig missuppfattning är att anarkister t.ex. tycker det är rätt att skada andra eller stjäla andras egendomar och så vidare.

    Men för att skapa ett nytt samhälle utan kapitalism och fascism krävs det en revolution med direkt motstånd med bland annat organiserade strejker.

   Jag hoppas att vi i framtiden inte är lika missförstådda.