Studs I Dojjan (Spoken-Word)

studs i dojjan 
kör hårt utan händerna på ratten 
vägrar att ha händerna på täcket under natten 

ingen elegi 
ingen flammande mareld 

några glas rött vin 
nu samlar vi laget 
flamsar i staden 
men inte så att aina tar en 
för luften vi andas är magisk 

en doft av ungdom 
som halkar på hal is 

i samma stund som vi pyramiden skall vända 
så gör eldstormen era slott övertända 

opolitiker, vi gör dig bänkad! 
inga små svarta änglar 
som i postlådan böter lämnar 
NEJ! nu skall nöten knäckas 

vällt muren! börja känna 
ungdomens STUDS I DOJJAN! ;) 

Fri vers (Spoken word/Slam) av Sebastian A.K Hagman  
Publicerad 2015-10-27 11:25 
 
 
#sebråkk #sebrakk #spokenword #ungdomen #uppror #nostalgi #941ers #fest #studsidojjan