Missförstådda Anarkister

Jag har märkt att när man diskuterar Anarkismen med människor, så verkar många ha en snedvriden syn på vad man som Anarkist tror på och vill uppnå.

   Anarkister vill skapa ett samhälle där man inte måste följa så många lagar. En Anarkist tror på att en majoritet förstår vad som är rätt och fel och att vi tillsammans hjälper den som är utsatt för våld och orättvisor. Att folket ska ha all makt och frihet.

   Vi menar att det är onödigt med partier och myndigheter, att vi människor kan samarbeta tillsammans i föreningar samt nätverk. Vi vill inte ha parlament eller riksdag eftersom det innebär att politikerna talar för den enskilde personen som då inte är med och påverkar själv.

    En vanlig missuppfattning är att anarkister t.ex. tycker det är rätt att skada andra eller stjäla andras egendomar och så vidare.

    Men för att skapa ett nytt samhälle utan kapitalism och fascism krävs det en revolution med direkt motstånd med bland annat organiserade strejker.

   Jag hoppas att vi i framtiden inte är lika missförstådda.
 
 

Bomb The System (Novell till ett engelska arbete)

Me and my homeboys is sitting in my room and drawing graffiti like we always do. Then we decide to rack some spray-cans on the paint store down town.

   Tonight is the night we do the train-yard hit! We have a plan to do a whole-car in chrome with the text MAS-CREW. We are four graffiti writers with one lookout. Tab, Äckel, Ifs, Ucel and Ashley.

   On the way to the train-yard we were bombing the streets with our tags and crew-name. We even tag the police-station. We are high on adrenaline and feeling amazing. We are all on a tightrope. We love the thought that people all over Europe will se our whole-car.

   It is 3 AM and we are almost in front of the train-yard. No guards in site, Ashley will do the first lookout then we switch.

   We all starts to shake the cans so the paint will flow easily. We starts with the silver-chrome from both sides of the green-cargo. Then the background who is baby-blue and at least the black outlines and shadow.

   After twenty minutes we are done, we sign with our tags and takes a photo of our masterpiece so we can show all others. The lookout screams five-o and blue lights hits our eyes. We all starts to run. But Ashley trips and falls down, she got busted.

   At the pig-station she only tells her identity number and her name. She would never rat on her friends. And since they did not caught her in action, they had to let her go. The police don’t have any proof.

   The crew meets at the buss-station two hours later and lights a joint to celebrate. Graffiti writers to the teeth who bombs the system!

 

 

Frihetens Tåg Vers2

vargen ylar och lågorna dansar/
i hamnen vilar båtarna sansat/
redo för djupa vatten då vi vågar oss över vågorna/
om blixten träffar masten det är då vi behöver årorna/

dom väntar tills allt är över fåglarna/
flyger bort då knarket rinner i ådrorna/
så snälla landa för nu brinner ju lågorna/
låt stenar hagla mot grisen då vi vinner mot dårarna!/

för när sinnet är plågat jao, då rinner ju tårarna/
folk vill va sej själva men det är ingen som vågar va?!/
har minnen från år som jag var i utanförskap/
och fick dagligen smaka på snutarnas hat/

utan att ha några rättigheter alls/
och det enda jag tyckte hjälpte var ju knark/
fast i onda cirkeln utan att se en helhet/
har erfarenhet av detta systemfel/